Logg inn

Innmeldingsskjema

Medlemskap i Gamlebyen historielag er kr 200 pr år.

Ved å bli medlem er du med på å støtte vår sak - dess flere medlemmer,
dess mer tyngde får vi. Kontingentet går uavkortet til våre aktiviteter.


Fornavn

Etternavn

Telefon (hvis ikke oppgitt, angi email)

Email (Hvis ikke oppgitt, angi telefon i forrige felt)
 
Gatenavn og nummer eller stedsnavn

Postnummer 
 
Poststed
 
Land
 


Alder

Fødested


Interesser

Angivelsen av interesser i skjemaet setter oss i stand til å ta hensyn til disse når vi setter sammen informasjon i mail, eller tema på websiten.


Avgift for medlemskapet er kr 200 pr år.