Bli medlem i laget
Medlemskap i Gamlebyen historielag er kr 300 pr år. Ved å bli medlem er du med på å støtte vår sak - dess flere medlemmer, dess mer tyngde får vi. Kontingentet går uavkortet til våre aktiviteter. Fyll ut skjema og trykk send.