Bestilling av Hefte:
Lov og rett i MA – Rettssystem og rettsaker fra Oslo ca 1300

Pris: 40

Etter at betalingen er mottatt kan du velge å enten laste ned trykksaken elektronisk eller få den tilsendt i posten. Ved posting må en oppgi navn og adresse (en registrering som vi forøvrig sletter fra databasen vår etter at trykksaken er ekspedert)

Husk at etter endt betaling får du tildelt et referansenummer som du kan bruke ved senere henvendelser til oss om denne transaksjonen, og ellers for å laste ned trykksaken som en PDF-fil.

Elektronisk nedlasting er mulig rett etter kortbetaling. Andre betalingsformer krever en manuell ekspedering. Senere kan en laste ned heftet fra funksjonen nederst på skriftseriesiden her.