Logg inn

 

Oslo torg

Oslo torg må gjenskapes!

Foreningen Middelalder-Oslo har lagt fram en inspirerende skisse av hvordan middelalderbyen Oslo kan gjenskapes, til glede og stolthet for Oslos befolkning.

29. august 2017 uttalte tidligere vegsjef og sporveisdirektør Trond Bjørgan følgende:

Selv var jeg så privilegert at jeg på 1990-tallet fikk være med på å realisere de første fasene av denne visjonen. Det er vel noen som husker et område dekket av motorveier og jernbanespor, med noen utilgjengelige ruiner de færreste kjente til innimellom. På noen år ble området forvandlet til vannspeil og gressplener som ramme rundt de unike ruinene som fortalte at her hadde det vært en by, vår bys opprinnelse. Området ble faktisk så tilgjengelig, romslig og raust at Øyafestivalen fant sted her i flere år.

De tyngste takene for Middelalderbyen er, etter mitt syn, nå tatt. Nå gjenstår en seig innspurt! Et av de sentrale prosjektene for å fullføre visjonen er å gjenskape Oslo torg (der Bispegata krysser Oslo gate). Oslo torg var sentrum i middelalderbyen.

De tyngste takene for Middelalderbyen er, etter mitt syn, nå tatt. Nå gjenstår en seig innspurt! Et av de sentrale prosjektene for å fullføre visjonen er å gjenskape Oslo torg (der Bispegata krysser Oslo gate). Oslo torg var sentrum i middelalderbyen.

Planer som nå er under politisk behandling, innebærer busstrafikk over torget. Min oppfordring er: Legg busstrafikken utenom! Dette er fullt mulig uten større ulemper for kollektivtrafikken. Ved at dette gjøres, kan torget gjenskapes - og ikke minst - Bispegata mellom Oslo torg og Dyvekes bro kan fjernes. Dermed kan Minneparken (Ruinparken) utvides slik at ruinene etter St. Halvardskatedralens sørfløy kommer fram og katedralens kirkegård kan bli utvidet. Det skal her nevnes at dette var en del av plangrunnlaget for Ekebergtunnelen, som ble åpnet i 1995. Den gang ble Loenga bro revet slik at bl.a. Clemenskirkens ruiner ble tilgjengelige, og ikke skjult under betong.

Til politikerne som nå skal fatte vedtak om Bispegata: Ta dere tid til å lytte til foreningen Middelalder-Oslo! Be fagetatene om en grundig vurdering av forslaget foreningen har fremmet.

Bli med på å realisere visjonen for Middelalderbyen Oslo!

 

Trond Bjørgans uttalelse fikk solid støtte fra Oslos erfaringstyngde innen politikk og fag

–"Jeg støtter Bjørgans uttalelse. Det er mye om å gjøre å realisere området, og ikke minst Oslo torg slik Trond Bjørgan beskriver. Skam over den byen som ikke skjønner at vi må verne om byens opprinnelse."

Rune Gerhardsen, tidligere byrådsleder

 

–"Bjørgans uttalelse har min varme støtte. Dette er en forutsetning for et sammenhengende område med et historisk naturlig senter. Uten å få områdene på begge sider av Bispegaten til å henge sammen, vil Middelalderbyen aldri fremstå med en slik samlet tyngde at den vil få den plass den må ha for at fremtidige generasjoner skal føle og forstå Oslos tidlige historie."

Per Ditlev-Simonsen, tidligere ordfører

 

–"På tross av Bystyrets enstemmige vedtak i 2010 om at det viktige og sentrale Oslo torg skal gjenskapes i krysset Bispegata / Oslo gate, foreslår reguleringsplanen som nå fremmes for området å opprettholde Bispegata som gjennomkjøring for busser. Det vil ødelegge mulighetene for å sikre Middelalderbyens viktigste sentrale område, Oslo torg. Derfor støtter jeg tidligere vegsjef Trond Bjørgans uttalelse mot planforslaget, og anmoder Bystyret om å gå inn for foreningen Middelalder-Oslos forslag om en alternativ busstrase som kan sikre en realisering av Oslo torg."

Sven W. Meinich, tidligere plan- og bygningsdirektør

 

–"Jeg er hjertens enig med Trond Bjørgan og håper inderlig at budskapet hans når fram til og blir tatt på alvor av beslutningstakerne på Rådhuset!"

Sissel Rønbeck, tidligere miljøvern- og samferdselsminister

Bussfritt Oslo Torg

Fra venstre:tidl. plan- og bygningsdirektør Sven Meinich, tidl. Ruter-direktør og Statens vegsjef i Oslo Trond Bjørgan, tidl. ordfører Per Ditlev-Simonsen, tidl. miljøvern- og samferdselsminister Sissel Rønbeck ,tidl. byrådsleder Rune Gerhardsen, tidl. samferdselsminister Odd Einar Dørum, leder av foreningen Middelalder-Oslo

 

Oslo torg før

Oslo torg nå

Oslo torg før og nå

En fortsatt begravd katedralens østfløy og kirkegård, samt overkjørte planer om et gjenskapt Oslo torg vil blir virkningene av den reguleringsplanen for Bispegata og Oslo torg som snart skal behandles i Oslo bystyre.

Mulig framtid

Se Middelalder-Oslos forslag til alternative bussruter på:    middelalder.no/images/docs/BussfrittOslotorg24.1.2017.pdf

Gamlebyen i Oslo

Tema-artikler

Oslo

Utbygging i Gamlebyen

Feiringer

Bygninger

Hospitalordenene

Industri

Ekebergskogen

Munch

 

Ellers i Gamlebyen

Bydel Gamle Oslo

Aktiv Skøyteklubb

Allround-NM på skøyter 1949 for damer

Allround-NM på skøyter 1963 for damer

Allround-NM på skøyter 1975 for damer

Allround-NM på skøyter 1988

Allround-NM på skøyter junior 1974 for herrer

Allround-VM på skøyter 1989, menn

Arctanderbyen

Bakerenga

Birigata (Oslo)

Bjørvikatunnelen

Bjørviklinja

Anne Brandfjeld

Diabas

Eikabergtinget

Ekebergbanen

Ekebergkleiva bevaringsområde

Ekebergparken holdeplass

Ekebergrestauranten

Ekebergskogen

Ekebergskrenten

Ekebergskråningen

Ekebergutvalget

Fafo

Sprint-NM på skøyter 1988

Sprint-NM på skøyter 1989

Sprint-NM på skøyter 2009

Sprint-NM på skøyter junior 1974

Sprint-NM på skøyter junior 1978

Sprint-NM på skøyter junior 2001

Sprint-VM på skøyter 1973

Sprint-VM på skøyter 1992

St. Halvards plass holdeplass

Stafett-NM på skøyter 1988