Logg inn

 

Historielaget

Om Gamlebyen historielag

Gamlebyen historielag har som formål å verne om, og ta vare på, Gamlebyens kulturminner og 1000 år med byhistorie. Gamlebyen historielag ble stiftet 23. oktober 1996. Gamlebyen historielag ser det som viktig å skape interesse for, og spre kunnskap til bydelens innbyggere om den lokale historien. Alle som støtter vårt formål, og vil arbeide for vårt formål er velkommen til å bli medlem i Gamlebyen historielag!

Formidler av lokalhistorisk kunnskap

Gamlebyen historielag setter fokus på den opprinnelige Oslo bys 1000-årige historie. Oslos middelalder og tiden frem til reformasjonen i 1536 danner fundamentet i dette. Like viktig og interessant er tiden etter reformasjonen. I 1624 ble en stor del av Oslos befolkning flyttet til Christiania ved Akershus festning, men mange forsatte å bo i Oslo. I 1859 ble Oslo, som var navnet på Gamlebyen inntil 1925, en del av Christiania by - og den moderne byutviklingen tok til. Fra alle tidepoker er det bevart minner i Gamlebyen - ofte lag over lag. Dette kan være bygninger, gateløp, ruiner - eller dokumenter og andre kilder om livet i sitt mangfold: Kjærlighet og hat, krig og politiske intriger, rikdom, nød og fattigdom, dagligliv og viktige begivenheter. I sum gjør dette Gamlebyens historie til et skattkammer.

Historielaget sin arbeidsmåte er:

 • Medlemsmøter med foredrag eller omvisninger om Gamlebyens historie
 • Interessegrupper og spesielle prosjekter, f.eks. utstillinger og publikasjoner (skriftserien)
 • Innsamling, oppbevaring og analyse av historiske data og kilder
 • Påvirkning av myndigheter og utbyggere til å ta hensyn til Gamlebyens antikvariske skatter og kulturhistoriske særpreg
 • Opplysningsvirksomhet om Gamlebyens historie til media og interesserte. 

Gamlebyen - et historisk skattkammer

Det er få steder i Norge hvor det er så mye og spennende historie som i Gamlebyen i Oslo. Vi har over 1000 år med byhistorie. Helleristningene ved Sjømannsskolen viser at det har bodd mennesker her for ca 5000 år siden. Det var i Gamlebyen at startskuddet for det moderne Norge gikk: I 1851 startet byggingen av "Hovedbanen", som ble åpnet for togtrafikk til Eidsvold i 1854. Gamlebyen har alltid vært et trafikknutepunkt - alle veier leder til Gamlebyen. Derfor var stedet lenge Norges maktsenter. Men Gamlebyen har også vært et kraftsenter for norsk kultur- og åndsliv.

I dag er Gamlebyen kanskje mest kjent for sin middelalderby - for ruinene. Noen av disse forteller om en svunnen storhetstid, som nådde sitt høydepunkt under kong Håkon V Magnus, da Oslo ble rikshovedstad. Håkon Magnus ble kronet i Hallvardskirken i 1299 og giftet seg samme år med dronning Eufemia av Rûgen.

Tegningen (av tidligere byantikvar Kjeld Magnussen) er basert på et relieff på Frederik IIs sarkofag i Roskilde domkirke. Det er det tidligste, bevarte bilde av Oslo, slik byen kan ha sett ut tidlig på midten av 1500-tallet.

Ladegårdens historie inngår som ett av mange tema som står i fokus for Gamlebyen historielag virksomhet. Ladegården fikk sitt nåværende utseende i 1720-årene. Den rike patrisierenken Karen Toller var byggherre. Huset er bygget på restene av Bispeborgen som sto her i middelalderen. I 1999 ble en liten del av hagen fra 1700-tallet, Barokkhagen, som vist i forgrunnen på bildet, rekonstruert og åpnet. I middelalderen er stedet særlig knyttet til den mektige Oslo-biskopen Nikolas Arneson (1150-1225) og var da et arnested for mange politiske og militære aksjoner. Bisp Nikolas var en av lederne for baglerne og de lå i krig med birkebeinerne. Baglerne hadde allianser med danskene.

I Gamlebyen ligger historien i lag over lag - helt frem til vår tid. Historielaget er også opptatt av de nyere tidsperiodene, slik følgende bilde fra 1964 viser, av Gamlebyen Idrettsforenings (GIF) ishockeylag. GIF var åtte ganger Norgesmester i ishockey, i tiden 1946-1964.

Kontaktpersoner

 • Per Olav Reinton - styreleder - mob: 91348742  - email: per.olav@reinton.no
 • Jan Erik Heier - styremedlem - email: jan.erik.heier@gmail.com
 • Lillan Moltzau Nordahl - styremedlem - mob: 928 12 976 - email: lillan.m.n43@gmail.com
 • Camilla Plocinski Nilsen - styremedlem  - email: camilla.p.nilsen@gmail.com
 • Else Lydia Toverud - styremedlem - mob: 932 54 707 - email: e.l.toverud@farmasi.uio.no
 • Preben Winger - styremedlem - mob: 913 55 907 - email: preben.winger@bna.oslo.kommune.no
 • Håkon Gundersen - styremedlem - email: hg@morgenbladet.no 

Postadresse

Gamlebyen Historielag
Ekebergveien 1A
0192 Oslo

Gamlebyen i Oslo

Andre artikler innenfor samme seksjon

Tema-artikler

Oslo

Utbygging i Gamlebyen

Feiringer

Bygninger

Hospitalordenene

Industri

Ekebergskogen

Munch

 

Ellers i Gamlebyen

Bydel Gamle Oslo

Aktiv Skøyteklubb

Allround-NM på skøyter 1949 for damer

Allround-NM på skøyter 1963 for damer

Allround-NM på skøyter 1975 for damer

Allround-NM på skøyter 1988

Allround-NM på skøyter junior 1974 for herrer

Allround-VM på skøyter 1989, menn

Arctanderbyen

Bakerenga

Birigata (Oslo)

Bjørvikatunnelen

Bjørviklinja

Anne Brandfjeld

Diabas

Eikabergtinget

Ekebergbanen

Ekebergkleiva bevaringsområde

Ekebergparken holdeplass

Ekebergrestauranten

Ekebergskogen

Ekebergskrenten

Ekebergskråningen

Ekebergutvalget

Fafo

Sprint-NM på skøyter 1988

Sprint-NM på skøyter 1989

Sprint-NM på skøyter 2009

Sprint-NM på skøyter junior 1974

Sprint-NM på skøyter junior 1978

Sprint-NM på skøyter junior 2001

Sprint-VM på skøyter 1973

Sprint-VM på skøyter 1992

St. Halvards plass holdeplass

Stafett-NM på skøyter 1988