Bli medlem i laget
Medlemskap i Gamlebyen historielag er kr 300 pr år. Ved å bli medlem er du med på å støtte vår sak - dess flere medlemmer, dess mer tyngde får vi. Kontingentet går uavkortet til våre aktiviteter. Fyll ut skjema og trykk send.

Kryss gjerne av for hvilken type historie som er av interesse, så kommer det en gang innhold i tillegg her, som passer til interessene